CAT   CAS

PING-POL·LEN

50a edició TEMPS DE FLORS 

 

promotor:
Ajuntament de Girona
coautores:

Olga Gutiérrez

  Núria Piè
superfície actuació:
aprox. 110 m2
any muntatge: 2005

 

Dins l’espai d'actuació als Jardins Alemanys destaquen tres elements molt relacionats amb el Temps de Flors i la ciutat de Girona: la muralla que delimita l’espai, els arbres que l’envaeixen amb les branques florides i l’aigua que dóna vida a la vegetació. Això ens va fer decidir a simbolitzar un dels moments més importants i alhora més efímers dins el cicle de la vida vegetal: la pol·linització. L’element utilitzat per representar el pol·len van ser pilotes taronges de ping-pong que al ser lleugeres ens permetien l’efecte de moviment amb el vent. El visitant passejant-se pels jardins podia reconèixer tres nivells de visualització del muntatge. La vista aèria des de l’alçada de la muralla deixava entreveure el pol·len a l’arbre abans de caure; des del pont, l’espectador podia sentir-se dintre l’espai pol·linitzat i a nivell del terra, es reconeixen els primers efectes del procés com és el naixement de la nova vegetació simbolitzat amb flors.